Mag de Werkgever een second opinion aanvragen?

Ja, echter heeft deze dan tweede mening bedrijfsarts. De werkgever kan deze via het offerte formulier aanvragen. De rapportage aan de werkgever zal echter ontdaan zijn van iedere vorm van medische informatie, dan wel privacygevoelige gegevens. De rapportage spits zich toe op de belastbaarheid van de werknemer.

Er wordt geen medische rapportage verstuurd naar de primaire bedrijfsarts. De werknemer kan nu niet gebruikmaken van het blokkeringsrecht op deze belastbaarheidsadvisering.