Wat is het verschil tussen een Second Opinion en een Deskundige oordeel van het UWV?

De Second Opinion is in eerste instantie een medische advisering aan de primaire bedrijfsarts. Het betreft een begeleidings- en een reïtegratie advisering. Het is een advies wat de primaire bedrijfsarts kan en mag negeren. Er wordt bij de Second Opinion niet gecommuniceerd naar de werkgever. Er wordt dan ook geen belastbaarheidsadvies afgegeven.

Het deskundige oordeel is ontstaan door behoefte vanuit het kantonrecht om een medische onderbouwing te hebben bij het al of niet doorvoeren van loonopschorting. Het deskundige oordeel is vanuit die geschiedenis een instrument waarbij werkgever en werknemer worden geïnformeerd. Het deskundige oordeel kan via 4 mogelijkheden worden aangevraagd waarvan slechts 1 een medische beoordeling is. Het deskundige oordeel gaat in alle gevallen over de rechtspositie en de re-integratie activiteiten. Er zit altijd een verzekeringstechnische component aan. Bij een Deskundige Oordeel is er geen blokkeringsrecht.

Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd ten aanzien van:

  1. een geschil met betrekking tot(on)geschiktheid tot werken;
  2. passende arbeid;
  3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.