Werkwijze

Hoe wordt de opdracht van een second opinion geregeld?

Alleen de primaire bedrijfsarts kan en mag wettelijk een second opinion aanvragen. Een werkgever kan een tweede mening aanvragen. Een werknemer kan de second opinion aanvragen bij de eigen bedrijfsarts. De eigen primaire bedrijfsarts kan dit wettelijk bepaald op straffe van een geldboete en een tuchtrechtelijke bestraffing niet weigeren.

Waarom werken wij met een offerte  voor de second opinion?

Het betreft hier een opdracht met een verantwoordelijkheid bepaling en een betaal verplichting, net als de Arbowet en uw inzet als bedrijfsarts. Indien u ZZP-bedrijfsarts bent, ga ik er vanuit dat u dat doet met een overeenkomst tussen u en uw klanten. Indien u in loondienst bent, bestaat er naast uw eigen Arbeidsovereenkomst een contract tussen uw werkgever (Arbodienst) en de klant.
Het verstrekken van een offerte / opdracht bevestiging is dus een normale zaak bij het leveren van diensten.