Wie zijn wij

Wij zijn een zelfstandige groep professionals die een onafhankelijk advies en oordeel kunnen geven op het gebied van sociale zekerheid.

Initiatiefnemer van Vrije Opdrachten is Pim Berkhout. Geregistreerd bedrijfsarts, geregistreerd gerechtelijk deskundige, voormalig verzekeringsarts.

“Het vak als bedrijfsarts ervaar ik altijd als een mooie reis tussen en met mensen in hun werkzaam leven.”

De uitdaging:
De steeds veranderende sociaal-wettelijke context. Hoe ondersteun je de mens als cliënt / opdrachtgever met een medische en juridische koffer vol aan steeds vernieuwende informatie? Als oprichter van “De Arbodienst” was ik binnen deze grote arbodienst eindverantwoordelijke. Alle complexe sociaal geneeskundige en medisch gerelateerde rechtspositionele zaken bij klanten werden voorgelegd. Ieder groter probleem die de bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige, casemanagers tegen kwamen werd met mij overlegt. Niet altijd was er een kant en klare oplossing. De juiste aandacht, geholpen door een gemotiveerd team, zorgde vaak voor een acceptabel compromis.

De luxe van deze complexe problematiek was een kritische en praktische leerschool vormt de basis van de Vrije Opdrachten. Ik besteed mijn tijd aan mijn passie, namelijk onafhankelijk expert bedrijfsarts. De expertise ligt op het gebied van de arbeidsongeschiktheid en medisch gerelateerde arbeidsconflicten. De kwesties zijn divers en talrijk.

De consultancy omvat gerechtelijk deskundige zaken, wettelijk geregelde second opinion’s, expertise bedrijfsarts onderzoeken en medisch advies bij particuliere verzekeringen. Hierbij word de Vrije Opdrachten gesteund door een team van gelijkgestemde onafhankelijke professionals en een adequate back-office.

Carrière overzicht:
1990 Bedrijfsarts io – manager Arbodienst Koninklijke Marine
1996 Geregistreerd Bedrijfsarts (AMC)
1990 Bedrijfsarts io – manager Arbodienst Koninklijke Marine
2000 Oprichting “Zena” Softwarebedrijf
2002 Oprichting “De Arbodienst”
2003 Medical Specialist Insurance Medicine (GAV / AXA)
2004 Geregistreerd Verzekeringsarts, werkzaam UWV o.a. bezwaar en beroep
2016 Gerechtelijk Deskundige (Universiteit Leiden)
2016 Oprichting “Vrije Opdrachten”
2019 Onafhankelijk Expert arbeidsongeschiktheid en medisch gerelateerde arbeidsconflicten

Wat ons trots maakt:
Het vertrouwen dat ons team krijgt van werknemers en werkgevers om hun op een onafhankelijk professionele wijze te mogen ondersteunen bij complexe sociaal medische problematiek.