Waar vind de Second Opinion plaats?

In principe in het gehele land op neutrale kantoorlocaties nabij de woonplaats van de werknemer of werkgever. Deze worden geregeld door de backoffice van de Vrije Opdrachten.

Blokkeringsrecht en de juridische gevolgen.

Er zijn geen juridische gevolgen bij het gebruikmaken van het blokkeringsrecht. Natuurlijk zal de primaire bedrijfsarts zich gesterkt voelen in de oorspronkelijke advisering.

Wat is het verschil tussen een Second Opinion en een Deskundige oordeel van het UWV?

De Second Opinion is in eerste instantie een medische advisering aan de primaire bedrijfsarts. Het betreft een begeleidings- en een reïtegratie advisering. Het is een advies wat de primaire bedrijfsarts kan en mag negeren. Er wordt bij de Second Opinion niet gecommuniceerd naar de werkgever. Er wordt dan ook geen belastbaarheidsadvies afgegeven.

Het deskundige oordeel is ontstaan door behoefte vanuit het kantonrecht om een medische onderbouwing te hebben bij het al of niet doorvoeren van loonopschorting. Het deskundige oordeel is vanuit die geschiedenis een instrument waarbij werkgever en werknemer worden geïnformeerd. Het deskundige oordeel kan via 4 mogelijkheden worden aangevraagd waarvan slechts 1 een medische beoordeling is. Het deskundige oordeel gaat in alle gevallen over de rechtspositie en de re-integratie activiteiten. Er zit altijd een verzekeringstechnische component aan. Bij een Deskundige Oordeel is er geen blokkeringsrecht.

Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd ten aanzien van:

 1. een geschil met betrekking tot(on)geschiktheid tot werken;
 2. passende arbeid;
 3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
 4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.

Mag de Werkgever een second opinion aanvragen?

Ja, echter heeft deze dan tweede mening bedrijfsarts. De werkgever kan deze via het offerte formulier aanvragen. De rapportage aan de werkgever zal echter ontdaan zijn van iedere vorm van medische informatie, dan wel privacygevoelige gegevens. De rapportage spits zich toe op de belastbaarheid van de werknemer.

Er wordt geen medische rapportage verstuurd naar de primaire bedrijfsarts. De werknemer kan nu niet gebruikmaken van het blokkeringsrecht op deze belastbaarheidsadvisering.

De Second Opinion in rechtspositie?

Advocaten zetten tegenwoordig steeds meer de Second Opinion in, om geclaimde medische beperkingen en mogelijke verstoorde arbeidsrelaties te objectiveren.

Onze Second Opinion bedrijfsarts is juridisch geschoold en kan de taal en jargon van de advocaat spreken.

Waarvoor zijn wij in te zetten?

U kunt een aanvraag voor:

 1. Als u een onafhankelijke Second Opinion nodig heeft op gebied van een arbeidsongeschiktheidsclaim;
 2. Als u als werkgever of werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts;
 3. Als u als rechtbank een gerechtelijke deskundige nodig heeft op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid;
 4. Als u een onafhankelijke Medische Expertise onderzoek nodig heeft om in bezwaar te gaan tegen het oordeel van een verzekeringsarts bij het UWV;
 5. De Second Opinion Rapportage werkt ondersteunend bij het aanvragen van een deskundige oordeel bij het UWV;
 6. Als u als werkgever of werknemer twijfelt aan de probleem analyse of de functionele mogelijkheden lijst (FML/Belastbaarheidsprofiel) van de bedrijfsarts;
 7. Om u als werkgever of werknemer te adviseren over hoe optimaal om te gaan met de complexe sociale wetgeving

Doe een offerte aanvraag.

Wat is Blokkeringsrecht?

U als werknemer heeft het recht om het rapport van de Second Opinion bedrijfsarts te blokkeren. Dit houdt in dat de primaire bedrijfsarts geen kopie ontvangt van het eind rapport. En daarmee geen kennis neemt van de eventueel inhoud.
Het blokkaderecht komt voort uit de wet WGBO.

Wie betaald de Second Opinion?

De Second Opinion Bedrijfsarts is volledig onafhankelijk en wordt door wet bepaald betaald door de werkgever. De aanvrager zal ten alletijden de primaire bedrijfsarts zijn. De primaire bedrijfsarts is de offerte en factuur contact.

Ook als de werknemer gebruik maakt van het blokkaderecht zal de primaire bedrijfsarts een factuur ontvangen van de geleverde diensten. Het is aan de primaire bedrijfsarts om deze door te declareren.

Waarom een second opinion?

Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Dit is een onafhankelijke bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst. Deze geeft dan een advies met onderbouwing en uw eigen bedrijfsarts bepaalt op basis daarvan of zijn advies moet aanpassen.

Een Second Opinion is niet voor iedere situatie passend. In sommige gevallen is een alternatief instrument beschikbaar dat beter aansluit. Bekijk via onderstaande button onze beslishulp!