Hoe vaak mag je een second opinion onderzoek aanvragen?

Je mag meerdere malen een second opinion onderzoek aanvragen. Wettelijk is dit niet gelimiteerd. Indien de primaire bedrijfsarts misbruik en/of vertraging vermoed bij een her-aanvraag kan deze dit gemotiveerd weigeren.

Meer informatie: