Heeft een werknemer recht op een second opinion?

Ja, een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit recht is vastgelegd in de Arbowet. De werknemer kan dit recht afdwingen door een klacht in te dienen bij de Arbodienst of de geschillencommissie van de arbodienst, in het uiterste geval middels een tuchtrechtelijke klacht.