Mag een primaire bedrijfsarts of casemanager een second opinion weigeren?

Nee, de bedrijfsarts mag een second opinion niet weigeren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De casemanager heeft hier geen bevoegdheid over. De bedrijfsarts moet de werknemer helpen bij het vinden van een geschikte second opinion bedrijfsarts.