Wat kun je als werknemer verwachten van een second opinion onderzoek?

De second opinion bedrijfsarts:

  • Onderzoekt de werknemer opnieuw.
  • Bespreekt de bevindingen met de werknemer.
  • Geeft een advies aan de eerste/primaire bedrijfsarts van de werknemer middels een rapportage. Deze rapportage wordt alleen verstuurd aan de eerste/primaire bedrijfsarts met instemmingsrecht van de werknemer. (Blokkade mogelijkheid)

De second opinion bedrijfsarts mag:

  • Geen directe collega zijn van de eerste/primaire bedrijfsarts.
  • Niet werkzaam zijn bij dezelfde organisatie.
  • Andere mogelijke als compliance te duiden relaties hebben met de eerste/primaire bedrijfsarts.