Kan de primaire bedrijfsarts de Second Opinion weigeren?

Nee, het aanvraagrecht is wettelijk bepaald. De bedrijfsarts moet op straffe van een boete de aanvraag voor de werknemer verzorgen.