Ik ben werknemer en heb het advies gekregen om een second opinion op te starten aangezien er fouten zijn gemaakt door mijn huidige arbo-arts.

Dit met vertrouwensbreuk als gevolg, waarbij ik een gemeenschappelijk vervolg niet meer zie zitten. Ik zou graag voor de aanvraag met u overleggen over de mogelijkheden.

De second opinion bedrijfsarts is een onafhankelijke objectieve professional. 

U kunt een verzoek tot second opinion indienen bij uw primaire bedrijfsarts. Deze is wettelijk verplicht uw verzoek in te willigen. (Zie https://www.secondopinion-bedrijfsarts.nl/over-second-opinion/)

Na de aanvraag gaan wij u uitnodigen. Deze arts en uzelf voorzien de second opinion bedrijfsarts met de relevante medische stukken. Het gehele onderzoek wordt dan onbevooroordeeld opnieuw gestart. Daarna wordt een rapportage opgesteld met een advies. Alleen met uw toestemming wordt deze verstuurd aan de primaire bedrijfsarts. Gemiddelde doorlooptijd is twee a drie weken.

Overleg vooraf past daarmee niet binnen de kaders.