Wat is een second opinion?

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

  • verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)
  • consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.