Waar vind de Second Opinion plaats?

In principe in het gehele land op neutrale kantoorlocaties nabij de woonplaats van de werknemer of werkgever. Deze worden geregeld door de backoffice van de Vrije Opdrachten.