De raadsman/vrouw/advocaat wil vragen stellen/informatie verstrekken aan de second opinion bedrijfsarts. Kan dat?

Het is altijd goed te zien dat werknemers zich in moeilijke tijden rechtspositioneel laten bijstaan.

Echter de opdrachtgever is wettelijk bepaald de primaire bedrijfsarts die op verzoek van werknemer een second opinion bedrijfsarts onderzoek aanvraagt.

Dit is onafhankelijk medisch onderzoek wat leidt tot een medisch advies aan de primaire bedrijfsarts. Dit advies kan alleen met toestemming van de werknemer aan de primaire bedrijfsarts verstrekt worden.

Een niet medicus voor de second opinion bedrijfsarts geen partij in dit onderzoek. Zij zijn geen opdrachtgever. (Evenals werkgevers, verzekeraars en andere partijen.) Hiermee behoudt het onderzoek en de adviezen ook de objectieve onafhankelijke status.