Werk vragen over Corona

Wat is de mogelijke impact van het Corona virus voor het bedrijfsleven in Nederland? Niet alleen vanwege besmettingsgevaar, maar alle (inter-)nationale maatregelen en het daardoor wegvallen van omzet. Hier volgende de tot heden meest gestelde Arbo & bedrijfsgeneeskundige vragen:

Geldt voor een werknemer die in quarantaine loondoorbetaling? 
Een werknemer die in quarantaine moet, is feitelijk arbeidsongeschikt op verdenking van een ziekte, artikel 629 BW 7 is van toepassing en werknemer heeft recht op loondoorbetaling. Het percentage van de loondoorbetaling is conform de contract, en/of  cao afspraken bij ziekte. Dus tijdens de duur van de quarantaine wordt net zoveel loon doorbetaalt (minimaal 70%) als bij ziekte het geval zou zijn.

Mag een werknemer op eigen initiatief thuisblijven uit vrees voor besmetting?
Nee, alleen als er een gegronde vrees voor besmetting is. Een werknemer kan niet rechtmatig thuisblijven als een collega op het werk griepverschijnselen heeft, die niet in een risicogebied of in aanraking met besmette personen is geweest. 

Mag een werkgever werknemers ontslaan bij een aanzienlijke omzet-/winstdaling ten gevolge van Corona?
Een werkgever zou eerst moeten onderzoeken of het bedrijf in aanmerking komt voor werktijdverkortingsregeling. Dat kan bij > 20% werkuitval is. Werknemers blijven in dienst en krijgen gedurende het aantal uren dat er geen werk is, maximaal een half jaar een WW-uitkering. Bij een structurele omzet daling over een langere periode met een aantoonbaar slecht vooruitzicht, dan gelden de regels voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Dit is via het UWV aan te vragen.

Is een werkgever verplicht om maatregelen te nemen om werknemers te beschermen zover dat kan tegen een Corona besmetting?
Ja, in de arbeidsomstandighedenwet artikel 3.1, is bepaald dat een werkgever moet zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. Werkgevers zullen conform de ministeriële adviezen en maatregelen moeten handelen.

Bij een schoolsluiting ten gevolge van Corona, mag een werknemer thuisblijven voor de kinderen?
In Nederland bestaat een regeling van calamiteitenverlof. Dit kan kortstondig en aangewend worden opvang te regelen. Bij langer verlof rest vakantiedagen opnemen of een onbetaald verlofregeling tussen werkgever en werknemer afspreken.

Mag een werknemer een buitenland reis of een werkbezoek in een risicovolle provincie weigeren? 
Nee, in principe niet, mits er vanuit een van de ministeries een negatief bezoek of reisadvies is afgegeven.

Mag een bedrijfsarts een potentieel door Corona besmette werknemer weigeren voor consult? 
In principe zou mits de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn dit mogelijk zijn. Een bedrijfsartsen spreekruimte is echter niet geoutilleerd voor steriliteit. Het afwezige curatieve belang, afwezige bijdrage aan de inperking van de epidemie maakt dat collega’s de situatie dienen te vermijden. Naast het persoonlijk risico van de arts, kan deze ook nog een nieuwe bron worden in de epidemie.

Hoe gaat een werkgever om met notoire verzuimende werknemers die misbruik maken van de isolatie maatregelen? 
Voor notoire niet functionerende werknemers zou een werkgever reeds een verbeter en/of functioneringstraject dienen te hebben lopen.