Waar vraag je een second opinion aan?

De werknemer vraagt de second opinion aan bij de eigen bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De bedrijfsarts kan de werknemer adviseren bij de keuze voor een second opinion bedrijfsarts. De werknemer kan ook zelf een bedrijfsarts voorstellen.