Wat moet ik meenemen of aanleveren bij het spreekuur?

Het spreekuur is een belangrijk onderzoek moment.

Bereid u voor: Zet voor uzelf goed op een rij wat de reden is dat u een tweede mening nodig heeft.

  • Wat zijn uw medische klachten? Waar beperken deze u in uw re-integratie naar uw werk?
  • Neem als u kan brieven van behandelaars mee.
  • Neem uw doosjes met medicijnen mee.
  • Laat een therapeut indien mogelijk de behandel ervaring opschrijven.
  • Wat gaat er niet goed volgens u in de advisering van uw primaire bedrijfsarts naar u toe?
  • Wat is uw werk en re-integratie gerelateerde vraag aan de second opinion bedrijfsarts?

Wat is de doorlooptijd van een second opinion?

De doorloop tijd van de aanvraag tot het definitieve rapport kost ongeveer 2 weken. Het spreekuur kan tot 1,5 duren, afhankelijk van de complexiteit.

Verloop: Uw primaire bedrijfsarts dient een offerte aan te vragen via deze site of via de mail,  second.opinion@de-arbodienst.nl. Deze wordt op werkdagen binnen 24 uur beantwoord met een offerte. De offerte bevat tevens een uitleg. De aanvraag tot een spreekuur wordt direct ingepland op de eerst beschikbare agenda gelegenheid. Dat is meestal binnen 7 dagen en het spreekuur vindt plaats op een neutrale spreekuur locatie.

Na ontvangst van de getekende offerte door de primaire bedrijfsarts, wordt u ook daadwerkelijk uitgenodigd voor de afspraak.

De getekende offerte garandeert dat wij onafhankelijk kunnen werken en de tijd kunnen spenderen die noodzakelijk is om tot een objectief rapport te komen.

De second opinion bedrijfsarts doet onderzoek, waarvan het spreekuur een belangrijk onderdeel is. Dit spreekuur kan tot 1,5 uur (anderhalf uur) duren. Daarna worden alle door u en de primaire bedrijfsarts aangeleverde stukken bestudeerd. Het opstellen van het rapport duurt enkele dagen. Waarna het eerst aan u wordt toegemaild. Na uw toestemming wordt het rapport toegestuurd aan de primaire bedrijfsarts.

Wie betaalt de kosten van een second opinion?

De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de second opinion bedrijfsarts die in het basiscontract is vastgelegd, komen voor rekening van de werkgever. Second opinions uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is vastgelegd zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de werkgever instemt met vergoeding.

Hoe kan ik een second opinion aanvragen

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren

Dit kan de bedrijfsarts gemakkelijk aanvragen via ons ‘offerte aanvraag formulier‘. Als dit formulier ingevuld en verstuurd is, nemen wij zo spoedig contact op.

Wat is second opinion?

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

  • verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)
  • consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.