Beslishulp

Uw eigen bedrijfsarts mag een second opinion in onderstaande situaties afwijzen.

 • Het betreft geen advies over verzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een gezondheidskundig vraagstuk inzake arbeid.
 • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion:
  o Een gewenst antwoord zoeken
  o Bewust traineren van re-integratie
  o Bewust schaden van werkgever of arbodienst
  o Meerdere malen vragen van second opinion over zelfde vraag
 • Er is eigenlijk een deskundigenoordeel bij UWV noodzakelijk. Het deskundigenoordeel heeft een juridische status, en kan een voorportaal zijn naar juridische procedures.
 • De re-integratie stagneert en partijen willen deze op gang helpen. Dan is een deskundigenoordeel bij UWV het juiste instrument.
 • Er is een geschil ten aanzien van:
  1)(on)geschiktheid tot werken;
  2) passende arbeid;
  3) re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  4) re-integratie-inspanningen van de werknemer. Dan kan door de werkgever of de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd.
 • Er is sprake van een conflict tussen werkgever en werknemer en de second opinion wordt daarin als instrument ingezet.
 • Er is geen sprake van medische of arbeidsgezondheidskundige problematiek, maar bv. van een verschil van mening over loon, vakantiedagen etc.
 • Het gaat over bejegening of de manier van omgaan door de bedrijfsarts. In die gevallen is de klachtenprocedure het aangewezen instrument.
 • De aanvraag heeft betrekking op een aanstellingskeuring.

De aanvraag gaat over verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig advies of advies van bedrijfsarts over vraagstuk i.v.m. arbeid.

Second opinion aanvraag mogelijk

De aanvraag gaat over een aanstellingskeuring.

Geen second opinion mogelijk, geen alternatief beschikbaar.

De aanleiding voor de second opinion is stagnerende re-integratie.

Deskundigenoordeel bij UWV, geen second opinion mogelijk.

Er is sprake van een geschil t.a.v. ten aanzien van: 1) (on)geschiktheid tot werken; 2) passende arbeid; 3) re-integratie-inspanningen van de werkgever; 4) re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Deskundigenoordeel bij UWV, geen second opinion mogelijk.

Het initiatief voor de second opinion komt van de werkgever.

Geen second opinion mogelijk, evt. wel deskundigenoordeel bij UWV.

De aanleiding voor de second opinion is stagnerende re-integratie.

Deskundigenoordeel bij UWV, geen second opinion mogelijk.

Er is sprake van oneigenlijk gebruik van de second opinion zoals gewenst antwoord zoeken, traineren of schaden.

Geen second opinion mogelijk.

Er is sprake van herhaald gebruik.

Nieuwe vraag: second opinion, zelfde vraag: geen second opinion.

Er is sprake van een conflict of juridische procedure met advocaat of vergelijkbaar.

Geen second opinion, evt. deskundigenoordeel voorafgaand aan gerechtelijke procedure.

Onvrede over bejegening door de bedrijfsarts.

Klachtprocedure bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Het gaat over bv. loon, loonwaarde, vakantiedagen etc.

Geen second opinion mogelijk, evt. terug naar de werkgever.